Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Zgłoszenia pod nr

603581601

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Profesor Kazimierz Bielenin

Kazimierz Bielenin, historyk, archeolog, pedagog, pasjonat, Honorowy Obywatel Gminy Brzeszcze i  Nowej Słupi, patron Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Brzeszczańskie korzenie prof. Kazimierza Bielenina.

Kazimierz Bielenin urodził się 29 stycznia 1923 roku Brzeszczach. Jego rodzice, Stefania i Kazimierz mieszkali w domu nr 194, znajdującym obecnie przy ulicy Reja 8, gdzie mieścił się także Urząd Gminy Brzeszcze. Ojciec przed wybuchem wojny sprawował urząd Naczelnika Gminy Brzeszcze.

W swoim rodzinnym mieście ukończył w roku 1935 siedmioklasową Szkołę Powszechną, a naukę kontynuował w pobliskim Gimnazjum w Oświęcimiu, gdzie w 1939 r. zdał małą maturę. Wybuch II wojny światowej niestety przerwał na pięć lat jego dalszą edukację. Wiosną 1940 r. został aresztowany w ramach akcji hitlerowskiej skierowanej przeciwko inteligencji polskiej i wraz 30 Brzeszczanami skierowany do KL Mauthausen. Ostatecznie, 17- letni wówczas młody człowiek wraz z pięcioma więźniami został zwolniony z dalszego transportu. Od stycznia 1941 r. pracował, jako młodszy górnik, później pomocnik maszynisty w hali maszyn kopalni „Brzeszcze”, a następnie w kopalni „Jawiszowice”. Do końca wojny ukrywał się przed kolejnymi aresztowaniami w pobliskim Osieku.

Egzamin maturalny zdał w lipcu 1945 roku tuż po zakończeniu wojny w Prywatnym Koedukacyjnym Liceum i Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Humanistycznym. Swoją edukację rozpoczął, jako student historii sztuki, ale jego przeznaczeniem była archeologia, z którą związał swoje całe przyszłe życie.

 Człowiek nauki, archeolog, odkrywca.

W 1952 roku uzyskał tytuł magistra historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1963 roku doktoryzował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już od 1950 roku był pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Krakowie początkowo, jako asystent, a później kustosz. W latach 1967 - 1993 pełnił funkcję wicedyrektora. W roku 1998 uzyskał tytuł Profesora Nadzwyczajnego Nauk Humanistycznych.

W latach pięćdziesiątych wspólnie z prof. Mieczysławem Radwanem rozpoczął prace archeologiczne i badania metalurgiczne w Górach Świętokrzyskich, których plonem było odkrycie starożytnego centrum górnictwa i hutnictwa żelaza na ziemiach polskich. Do prowadzenia badań przed rozpoczęciem wykopalisk archeologicznych zastosował nowe metody badawcze m.in. obserwacje terenu z powietrza. Pracowitość i konsekwencja oraz umiejętność nawiązywania partnerskich stosunków z mieszkańcami terenów badań poprzez zachęcanie nauczycieli, uczniów szkół i ich rodziców do wspólnych poszukiwań przyniosło profesorowi uznanie i autorytet.

Jest odkrywcą dymarek w Górach Świętokrzyskich oraz współtwórcą Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana w Nowej Słupi oraz imprezy popularno - naukowej "Dymarki Świętokrzyskie". Gmina Nowa Słupia nadała mu tytuł "honorowego obywatela". Równocześnie prowadził badania archeologiczne w Niemczech i Austrii. Jest uznanym światowym autorytetem w dziedzinie pradziejowego hutnictwa. Organizował międzynarodowe sympozja naukowe, wystawy archeologiczne. Jest autorem ponad 200 prac i artykułów naukowych. W swojej działalności nie zamykał się w badaniach archeologicznych. Był członkiem Klubu Myśli dla Polski, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego i wielu innych. To On odkrył dla współczesnej społeczności europejskiej osiągnięcia starożytnego górnictwa, hutnictwa żelaza na ziemiach Polski, Austrii i Niemiec. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Międzynarodowego Człowieka Roku Nauki 1997-1998. 

Wkład profesora w tworzenie dziedzictwa kulturowego Brzeszcz

 Po przejściu na emeryturę aktywność naukowa i społeczna Pana Profesora nie osłabła. Ścisła współpraca z Gminą Brzeszcze rozpoczęła się w kwietniu 2002 roku w siedzibie Stowarzyszenia „BRZOST” od wieczoru wspomnień zorganizowanego w 62 rocznicę internowania 30 Brzeszczan w ramach akcji hitlerowskiej skierowanej przeciw inteligencji polskiej, której profesor był świadkiem.

Od 2003 na zaproszenie Burmistrza Brzeszcz był członkiem kapituły przyznającej "Brzeszczańskie Oskardy". W 2005 roku profesor Bielenin rozpoczął prace badawcze i poszukiwania dzwonów z legendarnego kościółka św. Otylii w Brzeszczach. Dzięki jego konsekwencji w maju 2008 roku średniowieczny dzwon, odnaleziony w kościele św. Brygidy w Wiesbaden- Bierstadt powrócił do brzeszczańskiego kościoła św. Urbana w Brzeszczach. Urzeczywistnił tym samym legendę kościoła św. Otylii, ponieważ nie tylko odszukał dzwony z legendarnej świątyni, ale i wskazał, gdzie należy szukać innych zarekwirowanych przez hitlerowskie. Niemcy. Z historią tego wydarzenia można dokładni zapoznać się w książce profesora „Dwa dzwony kościoła św. Otylii w Brzeszczach legenda czy rzeczywistość".

Dwukrotnie w latach 2006 i 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną Burmistrza Brzeszcz- Oskardy. Po raz pierwszy za osiągnięcia naukowe, wielką charyzmę, udział w życiu kulturalnym i społecznym Brzeszcz Po raz drugi za konsekwencję w pracach badawczych, które udowodniły istnienie średniowiecznego kościółka św. Otylii w Brzeszczach.

 Wreszcie 8 listopada 2007 roku otrzymał tytuł honorowego Obywatela Gminy Brzeszcze, jako Brzeszczanin, miłośnik swego miejsca urodzenia i wychowania, zaangażowany w odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego Gminy Brzeszcze. Był inspiratorem umieszczenia historii kopca mogilnego „na Piaskach” w książce „Kopce w krajobrazie kulturowym Polski. Profesor podarował także kilkadziesiąt książek i wydawnictw albumowych bibliotece Stowarzyszenia „BRZOST. Jest autorytetem dla wielu mieszkańców Gminy Brzeszcze, to pozytywny przykład Człowieka, który swoją sławę zawdzięcza wytężonej i systematycznej pracy.

Od kwietnia 2009 roku Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach nosi imię profesora Kazimierza Bielenina, a on sam wielokrotnie był honorowym gościem w szkole z okazji różnych uroczystości.

 

Nie można też zapomnieć o pasjach Profesora, były nimi rzeźba w drewnie, malarstwo oraz poezja. Swoich przyjaciół obdarowywał własnoręcznie wykonanymi rzeźbami Hefajstosa, greckiego boga ognia i kowali. Pod wpływem wydarzeń związanych z poszukiwaniami dzwonu z kościoła św. Otylii powstał tom poezji zatytułowany „Na powrót dzwonu”, co świadczy o wielkim emocjonalnym zaangażowaniu w historię miejsca swojego urodzenia.

 Profesor zmarł 19 listopada 2011 w Krakowie. Pozostała o Nim pamięć, jako o wielkim człowieku, który włączył się w odkrywanie historii naszej małej brzeszczańskiej ojczyzny. Był historykiem sztuki z wykształcenia, archeologiem z zawodu i zamiłowania, pedagogiem, miłośnikiem miejsca swojego urodzenia, wspaniałym żywym drogowskazem dla nas wszystkich.

 

Nauczyciele

 

 Nazwisko i imię

Przedmiot

Klimczak Dorota

Dyrektor szkoły ; podstawy przedsiębiorczości

Grabiarz-Bąk Agata

 język francuski

Banaś Błażej

elektryczne przedmioty zawodowe

Banaś Małgorzata

górnicze przedmioty zawodowe

Bielak Ilona

geografia, wf

Dąbrowska – Hernas Wioletta

historia, informatyka, WOS

Drewniak Anna

język niemiecki

Dubiel – Wojtas Beata

biologia, chemia, przepisy prawa i bhp

Grzywa Maria

ekonomiczne, logistyczne przedmioty zawodowe, przepisy prawa i bhp

Klamra Grzegorz

wychowanie fizyczne

Klimczak Krzysztof

logistyczne przedmioty zawodowe

Koprowska Justyna

fizyka

Kożuch Barbara

język angielski

ks.Talik Arkadiusz

religia

Nikiel Marcin

przedmioty zawodowe mechaniczne

Szałaśny Magdalena

język polski

Tatara Małgorzata

pedagog szkolny

Walczyszewska Anna

 matematyka

Wanat Renata

biblioteka szkolna

 

 

Godziny pracy

  SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZINACH:


poniedziałek - 7.00 - 15.00
wtorek - 7.00 - 15.00
środa -7.00 - 15.00
czwartek - 7.00 - 15.00
piątek - 7.00 - 15.00

* załatwianie spraw uczniowskich godz. 7.00 - 8.00 oraz 10.15 - 11.00

* załatwianie spraw nauczycielskich godz. 9.00 - 11.00

* godziny wewnętrzne godz. 11.00 - 13.00

 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

        czwartek  7.00 – 14.35

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Poniedziałek

8.00- 14.00

Wtorek

7.30- 13.30

Środa

7.30- 13.30

Czwartek

8.00- 14.00

Piątek

7.30- 13.30

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek

7.30- 15.00

Wtorek

7.30- 13.00

Środa

 -

Czwartek

  7.30 – 12.00

Piątek

  7.30 – 12.00

 

 

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg