Umowa patronacka

Spółka TAURON w ramach umowy patronackiej zobowiązała się między innymi do:

 • objęcia patronatem, w roku szkolnym 2017/2018 i w każdym następnym roku szkolnym        w okresie trwania umowy, grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik przeróbki kopalin stałych - nie więcej niż 60 uczniów,
 • organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów objętych patronatem,
 • zapewnienia sześciu najlepszym absolwentom stypendium fundowanego w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych o kierunkach określonych przez spółkę,
 • zatrudnieniu absolwentów szkoły, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 3,5, zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin maturalny ( z zastrzeżeniem, ze ostateczna decyzja co do zatrudnienia każdego absolwenta będzie podejmowana po otrzymaniu przez spółkę orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym przez Spółkę stanowisku)
 • ufundowanie na zakończenie roku szkolnego dla trzech najlepszych uczniów nagród rzeczowych,

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg