Informacje o rekrutacji do projektu

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

„ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE BILETEM DO PRZYSZŁOŚCI”

 

Powiatowy Zespół nr Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach w okresie od 01.09.2018 - 31.05.2020 realizuje projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości”, projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

Adresatami projektu są uczennice i uczniowie klasy II i III,  kształcący się na kierunkach:

ü  technik logistyk (9 osób),

ü  technik mechanik(10 osób),

ü  technik mechanik pojazdów samochodowych (10 osób),

 

Zrekrutowani uczniowie wezmą udział w czterotygodniowych stażach zagranicznych we Włoszech
w okresie 17.02.2019 – 16.03.2019. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione: zakwaterowanie (Reggio Emilia) wraz z wyżywieniem (kolacje i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż, ubezpieczenie, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Przed odbyciem stażu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, a po powrocie z Włoch w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Staż uczestnicy odbywają samodzielnie w indywidualnie przyznanych miejscach stażowych.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

-       zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,

-       uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A i część B1) oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,

-       przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),

-       wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Małgorzaty Banaś lub złożyć w sekretariacie szkoły, w okresie od 17.10. 2018 do 31.10. 2018

 

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu. Załączniki 1 - 4 są na stronie internetowej szkoły www.pz6.brzeszcze.pl w zakładce Erasmus+. Załączniki 2 -4 można otrzymać również od koordynatora projektu.

Załączniki:

 1. 1.      Regulamin rekrutacji
 2. 2.       Formularz zgłoszeniowy
 3. 3.       Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. 4.       Oświadczenie uczestnika

 

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg