Rozpoczęcie kursu

prawa jazdy

18.02.2015   godz.17.00

sala nr 5

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYPRAWKA SZKOLNA

         „WYPRAWKA SZKOLNA” w roku szkolnym 2014/ 2015

       Wydział  Edukacji  Urzędu Gminy w Brzeszczach ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu  WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów na rok szkolny 2014/2015.

 

 W naszej szkole z dofinansowania mogą skorzystać:

 

- uczniowie klasy III technikum i III zasadniczej szkoły zawodowej :

 • pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto
  na osobę
  .
 • pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza  kryterium  dochodowe  539 zł w  przypadkach  określonych  w art. 7 ustawy z dn. 12. 03. 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
  i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i klęski kryzysowej, klęski żywiołowej
  lub ekologicznej). W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego  oraz wystąpienia ww. sytuacji do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

      -  uczniowie wszystkich typów szkół i klas posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski można pobrać u pedagogów szkolnych.

 

Wnioski  są  również dostępne  do pobrania  na stronie internetowej Gminy Brzeszcze www.brzeszcze.pl oraz

w Wydziale Edukacji Urzędu Gminy Brzeszcze na ul. Kosynierów 20.

 

Wniosek należy złożyć do szkoły w nieprzekraczalnym terminie- do 10 września       
( po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPRAWKI SZKOLNEJ I STYPENDIUM SZKOLNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY BRZESZCZE www.brzeszcze.pl 
W ZAKŁADCE aktualności

 

      

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2014r. (poniedziałek)

godz. 8.00 Msza św. w kościele św. Urbana w Brzeszczach

godz.9.30 – akademia w auli, następnie spotkanie z wychowawcami wg następującego harmonogramu               

Technikum

klasa

nr sali

1b

12

1d

11

2a

17

2i

10

2d

6

3e

2

3d

3

3f

7

3c

20

4d

13

4i

5

4f

8

 

godz.11.00 – akademia w auli, następnie spotkanie z wychowawcami wg następującego harmonogramu

ZSZ

klasa

nr sali

1g

5

1w

3

2w

2

2g

7

3g

6

3w

20

3h

12

 klasa 3G ( Technikum Uzupełniające dla Dorosłych) - rozpoczęcie roku szkolnego 1 września godz. 14.30 - spotkanie z opiekunem

klasa 2K1B ( kurs wieczorowy) - rozpoczyna zajęcia lekcyjne 1 września o godz. 14.30

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca młodzież i nauczyciele pożegnali kolejny rok szkolny. Pani dyrektor podsumowała osiągnięcia  poszczególnych klas, uczniowie otrzymali nagrody za wyniki uzyskane podczas praktyk zawodowych. Uczniowie, którzy w tym roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce to:

Łukasz Jasiński klasa 2c- średnia ocen 5,23- został wytypowany przez Radę Pedagogiczną do Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 • Mateusz Wawro-1a- śr. ocen 5,13;
 • Dariusz Marusza-2d- śr. ocen 5,0
 • Kornelia Jędrusik-1i- śr. ocen 5,0
 • Karolina Zawadzka-3i- śr. ocen 4,93
 • Mateusz Wojciech-2c- śr. ocen 4,92
 • Jakub Szałaśny-1a- śr. ocen 4,88
 • Paweł Lubecki-1a- śr. ocen 4,81
 • Tomasz Oczkoś-1a- śr. ocen 4,81
 • Paulina Kempka-1i- śr. ocen 4,8
 • Natalia Kuśnierczak-1i- śr. ocen 4,8
 • Daria Jędrusik-3i- śr. ocen 4,78
 • Paulina Kwiatkowska-3i- śr. ocen 4,75
 • Tomasz Foks-1a- śr. ocen 4,75

Świadectwa z wyróżnieniem uzyskało 14 uczniów w klasach: 1a-5, 1i- 4, 2c- 2, 2d- 1, 3i- 2.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Oświęcimiu, która wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody w postaci biletów na koncert Life Festiwal Oświęcim. Nagrodę za inspirowanie młodzieży do pracy otrzymał także z rąk pani naczelnik  nauczyciel języka polskiego Rafał Grzegorczyk.

Program artystyczny przygotowały klasy: 1i, 2d i 2e.

Po uroczystym apelu uczniowie mogli odebrać świadectwa i pożegnać w klasach swoich wychowawców.

 

 

Egzaminy poprawkowe sierpień2014

25.08, godz. 9.00 język polski

25.08, godz. 9.00 fizyka, chemia

26.08, godz. 9.00 język angielski, j. francuski, język angielski zawodowy

26.08, godz. 9.00 przedmioty zawodowe: eksploatacja złóż, podstawy podziemnej eksploatacji złóż, podstawy geologii i górnictwa, technologia przeróbki kopalin stałych

27.08, godz. 9.00 przedmioty zawodowe: podstawy elektrotechniki górniczej, maszyny i urządzenia górnicze, budowa i eksploatacja maszyn górniczych, pracownia maszyn i urządzeń górniczych

27.08, godz. 9.00 podstawy  przedsiębiorczości

28.08, godz. 9.00 matematyka

Szczegółowe informacje na temat egzaminów poprawkowych dostępne w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 1 w gablocie zastępstw.

Gwarancja zatrudnienia

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazła się Kompania Węglowa, Zarząd nie wycofuje się ze zobowiązań podjętych wobec uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształconych w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Porozumienie podpisane w dniu 16 czerwca br. między Starostą Oświęcimskim Józefem Krawczykiem a nowym prezesem KW SA Mirosławem Tarasem  wyznacza PZ Nr 6 do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w zawodach górniczych.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu bierze na siebie większość kosztów kształcenia praktycznego, które odbywa się w warsztatach CKP w Oświęcimiu.

W myśl porozumienia Kompania gwarantuje zatrudnienie pod ziemią  absolwentom PZ nr 6 w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego, po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią.

W przypadku wstrzymania przyjęć do pracy podyktowanych sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki, Kompania gwarantuje absolwentom szkół zatrudnienie w pierwszej kolejności po wznowieniu przyjęć.

Wyróżniającym się w nauce uczniowie technikum, którzy planują odbyć studia stacjonarne na kierunkach górniczych w trybie stacjonarnym, a których średnia ocen na świadectwie ukończenia technikum będzie równa lub wyższa 4,5, otrzymują przedłużenie gwarancji zatrudnienia w Kompanii.

Nowe porozumienie nie ogranicza żadnych praw uczniów, którzy już rozpoczęli naukę, ani nie zwalnia Kompanii z obowiązku spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia wobec uczniów, którzy rozpoczęli naukę w czasie obowiązywania tego porozumienia.

Fot.: Zajęcia praktyczne dla przyszłych górników odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, gdzie spośród wszystkich uczęszczających na zajęcia praktyczne najbardziej liczną grupę stanowią uczniowie klas górniczych z PZ Nr 6 w Brzeszczach.

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • kompania.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • UPS Express.jpg
 • UR.gif