Nowy kurs 30.07.2014

godz.9.00 sala nr 5

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca młodzież i nauczyciele pożegnali kolejny rok szkolny. Pani dyrektor podsumowała osiągnięcia  poszczególnych klas, uczniowie otrzymali nagrody za wyniki uzyskane podczas praktyk zawodowych. Uczniowie, którzy w tym roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce to:

Łukasz Jasiński klasa 2c- średnia ocen 5,23- został wytypowany przez Radę Pedagogiczną do Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 • Mateusz Wawro-1a- śr. ocen 5,13;
 • Dariusz Marusza-2d- śr. ocen 5,0
 • Kornelia Jędrusik-1i- śr. ocen 5,0
 • Karolina Zawadzka-3i- śr. ocen 4,93
 • Mateusz Wojciech-2c- śr. ocen 4,92
 • Jakub Szałaśny-1a- śr. ocen 4,88
 • Paweł Lubecki-1a- śr. ocen 4,81
 • Tomasz Oczkoś-1a- śr. ocen 4,81
 • Paulina Kempka-1i- śr. ocen 4,8
 • Natalia Kuśnierczak-1i- śr. ocen 4,8
 • Daria Jędrusik-3i- śr. ocen 4,78
 • Paulina Kwiatkowska-3i- śr. ocen 4,75
 • Tomasz Foks-1a- śr. ocen 4,75

Świadectwa z wyróżnieniem uzyskało 14 uczniów w klasach: 1a-5, 1i- 4, 2c- 2, 2d- 1, 3i- 2.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Oświęcimiu, która wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody w postaci biletów na koncert Life Festiwal Oświęcim. Nagrodę za inspirowanie młodzieży do pracy otrzymał także z rąk pani naczelnik  nauczyciel języka polskiego Rafał Grzegorczyk.

Program artystyczny przygotowały klasy: 1i, 2d i 2e.

Po uroczystym apelu uczniowie mogli odebrać świadectwa i pożegnać w klasach swoich wychowawców.

 

 

Egzaminy poprawkowe sierpień2014

25.08, godz. 9.00 język polski

25.08, godz. 9.00 fizyka, chemia

26.08, godz. 9.00 język angielski, j. francuski, język angielski zawodowy

26.08, godz. 9.00 przedmioty zawodowe: eksploatacja złóż, podstawy podziemnej eksploatacji złóż, podstawy geologii i górnictwa, technologia przeróbki kopalin stałych

27.08, godz. 9.00 przedmioty zawodowe: podstawy elektrotechniki górniczej, maszyny i urządzenia górnicze, budowa i eksploatacja maszyn górniczych, pracownia maszyn i urządzeń górniczych

27.08, godz. 9.00 podstawy  przedsiębiorczości

28.08, godz. 9.00 matematyka

Szczegółowe informacje na temat egzaminów poprawkowych dostępne w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 1 w gablocie zastępstw.

Gwarancja zatrudnienia

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazła się Kompania Węglowa, Zarząd nie wycofuje się ze zobowiązań podjętych wobec uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształconych w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Porozumienie podpisane w dniu 16 czerwca br. między Starostą Oświęcimskim Józefem Krawczykiem a nowym prezesem KW SA Mirosławem Tarasem  wyznacza PZ Nr 6 do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w zawodach górniczych.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu bierze na siebie większość kosztów kształcenia praktycznego, które odbywa się w warsztatach CKP w Oświęcimiu.

W myśl porozumienia Kompania gwarantuje zatrudnienie pod ziemią  absolwentom PZ nr 6 w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego, po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią.

W przypadku wstrzymania przyjęć do pracy podyktowanych sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki, Kompania gwarantuje absolwentom szkół zatrudnienie w pierwszej kolejności po wznowieniu przyjęć.

Wyróżniającym się w nauce uczniowie technikum, którzy planują odbyć studia stacjonarne na kierunkach górniczych w trybie stacjonarnym, a których średnia ocen na świadectwie ukończenia technikum będzie równa lub wyższa 4,5, otrzymują przedłużenie gwarancji zatrudnienia w Kompanii.

Nowe porozumienie nie ogranicza żadnych praw uczniów, którzy już rozpoczęli naukę, ani nie zwalnia Kompanii z obowiązku spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia wobec uczniów, którzy rozpoczęli naukę w czasie obowiązywania tego porozumienia.

Fot.: Zajęcia praktyczne dla przyszłych górników odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, gdzie spośród wszystkich uczęszczających na zajęcia praktyczne najbardziej liczną grupę stanowią uczniowie klas górniczych z PZ Nr 6 w Brzeszczach.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna – 25–29 sierpnia 2014 r.

 * Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r.

 Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2014 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2014 r.).

Podsumowanie projektu "Nasz Wielki Mały Wszechświat"

Od stycznia do czerwca 2014 r. w Powiatowym Zespole nr 6 w Brzeszczach realizowany był projekt Nasz Wielki Mały Wszechświat w ramach programu Równać Szanse. Program był finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, jej administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Autorzy projektu, tj. nauczyciele z PZ6 zamierzali pobudzić aspiracje edukacyjne młodzieży poprzez umożliwienie aktywnego poznawania otaczającego świata i poprzez zdobywanie doświadczeń społecznych. Te cele były realizowane dwutorowo. Po pierwsze w ramach tzw. działań cyklicznych, tzn. odbywających się regularnie co kilka tygodni. Były to przygotowania do pikniku naukowego, polegające m.in. na projektowaniu efektownych doświadczeń chemicznych. Sekcja artystyczna natomiast przygotowywała pod kierunkiem zawodowego aktora przedstawienie teatralne o tematyce naukowej. Próby teatralne były połączone z warsztatami, na których młodzież uczyła się podstaw aktorstwa, jak mówić, poruszać się, myśleć, interpretować i improwizować na scenie. Inna grupa tworzyła sekcję do spraw promocji i uczyła się, jak w zajmujący sposób prezentować osiągnięcia, jak budować pozytywny wizerunek projektu i jego uczestników. Efekty tej pracy można było podziwiać na specjalnie w tym celu prowadzonej stronie www. Wśród działań jednorazowych znalazły się dwa wyjazdy edukacyjne: Wycieczka do planetarium w Chorzowie i do kina IMAX na film pt. „Hubble 3D” oraz wyjazd do Katowic na wystawę interaktywną „Zagadki optyki”. Ponadto uczestnicy projektu wzięli czynny udział w wystawie Mikro-Makro Skale Wszechświata, której celem była prezentacja najnowszej wiedzy kosmologicznej i ciekawostek z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Największym jednorazowym zadaniem i wyzwaniem dla młodzieży było przygotowanie i obsługa Pikniku Naukowego, który odbył się 21 maja 2014 r. i był imprezą otwartą dla całej społeczności lokalnej. Podsumowanie projektu i prezentacja wszystkich osiągnięć młodzieży miała miejsce w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzeszczach. Szczególną atrakcją dla zgromadzonej publiczności było przedstawienie teatralne o charakterze multimedialnym pt. „Mały książę wśród planet”. Uczniowie PZ nr6 zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami, a realizacja całego projektu zyskała bardzo przychylną ocenę Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 27 czerwca 2014r (piątek)

 

godz. 8.00 Msza św. w kościele św. Urbana w Brzeszczach

godz.9.30 – akademia w auli, następnie spotkanie z wychowawcami wg następującego harmonogramu

 

klasa

nr sali

2g

10

2w

5

2h

6

2e

11

2d

3

2f

7

2c

2

 

godz.10.30 – akademia w auli, następnie spotkanie
z wychowawcami wg następującego harmonogramu

 

klasa

nr sali

1a

8

1i

10

1d

6

1w

2

1g

12

3d

11

3i

5

3f

3

Zakończenie roku szkolnego klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej

13 czerwca młodzież klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej i nauczyciele pożegnali się ze szkołą. Program artystyczny specjalnie na tę uroczystość przygotowała klasa 2e. Pretekstem do kabaretowego ukazania szkoły, jej specyficznych warunków, uczniów i nauczycieli stała się II część Dziadów Adama Mickiewicza.

Pani dyrektor podsumowała osiągnięcia  poszczególnych klas, podkreśliła także fakt, że wszyscy absolwenci klas o kierunku górnik eksploatacji podziemnej, którzy pomyślnie przejdą przez egzaminy zawodowe, mają gwarancję pracy w kopalniach Kompanii Węglowej. Uczniowie otrzymali nagrody za wyniki w nauce, frekwencję i wyniki uzyskane podczas praktyk zawodowych,

Po uroczystym apelu uczniowie mogli odebrać świadectwa i pożegnać w klasach swoich wychowawców.

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • kompania.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • UPS Express.jpg
 • UR.gif